Böcker

Beställ här
Frakt tillkommer

Fler skrifter och filmer


En ingång till...
Mycket bra pris!
10 volymer 180 kr

Läs mer om den här

Stockholms stadbiblioteks utförliga presentation
av serien En ingång till...

 

Min senaste bok
Språk, kunskap och mänskliga förmågor...

Läs mer om den här

Beställs bäst genom förlaget

 

Ruttnen, blodig och skön...
till litteraturen och dyslexins försvar.

Läs mer om boken här...
Läs en recention här...

Mitt pris: 80 kr

 

 

Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter
Torbjörn Lundgren och Karin Ohlis

Läs en kort presentation här

Mitt pris: 90 kr

 

Språka loss var ett projekt jag drev tillsammans med logoped Bodil Andersson åren 1999-2003. Resultatet finns på nätet.

Här kan du hitta Språka loss

 

Framtidens läromedel
är utgiven av Dyslexiförbundet FMLS och Hjälpmedelsinstitutet. Den har sålt slut, men finns att ladda ner.

Här kan du ladda ner den

Här är den på engelska

IT-satningar på området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi skrev jag åt regeringens IT-kommission år 2001.

Några ex har jag kvar för 30 kr

Den kan också ladda ner den här

Demonstranterna utkom 1988. Det var min debut som handlar om 60-talets vänstervåg och engagemanget för Vietnams folk.

"Berätttelsen bygger på fakta. Namn och platser är korrekt återgivna. Politikers uttalanden är autentiska. Lundgren tillskansar sig därmed en överlägsen styrka när det tex gäller att visa hur de utomparlamentariska aktionerna 1967 blottade en statlig repression av skrämmande och oanat slag.... Korsningen mellan dokumentär och självbiografi är emellertid en livsduglig hybrid. Dess främsta förtjänst är att författaren inte drunknar i källforskningens vidlyftiga redogörelser utan istället kan bygga på en djupt känd inlevelse. Här tullåts litteraturen stöka om i den rena historieskrivningen."
Gunnar Nirstedt (Östgötacorrespondenten).

Pocket Mitt pris 20 kr