Diverse föreläsningar
Listan är ej komplett

Plats:
Tid:

Arrangör:

Typ av föreläsning:

Ljungby berättarfestival

15 juni

Muntlighet och läs- och skrivsvårigheter
Berättarfestivalen

Inledande föreläsning till heldagsseminarium

Trollhättan

16 juni

Skolförvaltningen
Lärarfortbildning

Uddevalla

1 sept
Skolförvaltnignen
Lärarfortbildning
Skövde
6 okt

Dyslexiförbundet lokalt

Ofentlig föreläsning
Borås

7 okt

Dyslexiförbundet lokalt
Ofentlig föreläsning
Göteborg
8 okt
Dyslexiförbundet lokalt
Ofentlig föreläsning
Stockholm
17-17 okt
Dyslexiförbundet riks
Dysleximässa
Stockholm
28 okt
Skolforum
Leder 90 minutersseminarium