Välkommen

Se en film om mig
1 2 3 4

Föreläsningar

Min senaste bok

handlar om språket, kunskapandet och hur vi som människor fungerar i förhållande till det.

Läs mer om den här...

Läs mer om min övriga produktion...
med erbjudande på bokserien
En ingång till...

Föreläsningar

Under 20 år har jag hållt ca 2 500 föreläsningar från Överkalix till Skanör. Då har fokus legat på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Nu föreläser jag gärna utifrån den nya boken och breddar då ämnet, så att fokus ligger på språket och kunskapandet. Hur det fungerar för oss alla, även dem med eventuella svårigheter.

Jag anpassar ämnet och seminarietiden efter de önskemål du som arrangör har och fokuserar på de aspekter som kan vara av intresse för de aktuella åhörarna.

Uppdaterad jan 2010