Utvärdering av vägverkets kurser

Vägverkets tvåveckokurser för provförättare av muntliga förhör.
Antalet deltagare var 22 st per tillfälle. Dag två föreläste jag om problematiken
läs- och skrivsvårigheter i samband med körkortsproven.
Utvärderingarna för mina insatser ser ut så här:

Första utbildningen
Utmärkt
Bra
Godkänt
Tveksamt
Dåligt
Vad tycker du om Torbjörns lärarinsats
55%
41%
5%
0%
0%
Andra utbildningen
Utmärkt
Bra
Godkänt
Tveksamt
Dåligt
Vad tycker du om Torbjörns lärarinsats
32%
50%
18%
0%
0%

Utvärdering av IQPC:s konferens
Gymnasieelever i behov av särskilt stöd

Här kommer en sammanställning av konferensen som helhet (skala 1-5):
Snittbetyg för föreläsarnas framförande: 3,97
Snittbetyg för föreläsarnas innehåll: 3,77
Torbjörn Lundgrens
Framförande:4,69
Innehåll:4,66

Sammanställning av omdömena kring min insats:
" Lugnt framförande. Kontrollerat
" Mycket innehållsrikt och både bekräftande och gav nya tankar
" Kunnig med mycket tips
" Proffsigt och mycket intressant!
" Mycket bra! Dator och tal, alldeles lagomt
" Mycket bra!
" Lite för rörlig. Härligt engagerad
" Helt outstanding
" Bra, innehållsrikt!
" Professionellt! Från personligt till vetenskapligt
" Intressant, kompetent, engagerad
" Tydligt, klart, bra överblick
" Utmärkt! (fantastiskt att han håller sig till ämnet - både verbalt och i bildspel! Suveränt!
" Strukturerat och lugnt framförande
" Mycket givande. Dock långa pass utan brott som ledde till oroligheter bland åhörarna
" Bra!
" Har hört förut och är värd att lyssna på igen
" Tack! Jättebra!
" Mycket bra!
" Ok
" Bra planerat, bra PPT, intressant och bra
" Bra och matnyttigt
" Förslag till åtgärder
" Bra tips
" Professionellt
" Mycket intressant!
" Enkelt intressant, väl framfört! Höll sig bra till det som utlovades i programmet
" Ok men för mycket berättande istället för konkreta tips!